NNCL1241-4C0v1.1. Joachim Peiper

Vörös foltok jelentek meg a testen, lehámozva a fényképet

ON-csoport vesznek mondta Bayer Károly. Ne kérdezd, Miért? Vigyázz a Hogyan? A Hogyan?

Egy ember álma

Mindkettő tagadja a végtelent. Ez a tizenkettedik. A vén Schwangyu Tisztelendő Anya szándékos keserűséggel beszélt, mikor a harmadik szint mellvédje mögül lenézett a magányos gyermekre, aki a zárt pázsiton játszadozott. Gammu bolygó fényes délelőtti napjában szinte vakítóan ragyogtak az udvar fehér falai, és fénnyel árasztották el az udvart, mintha erős reflektor irányulna a fiatal gholára.

Megengedett magának egy kurta biccentést, és arra gondolt, mennyire személytelenül hideg Schwangyu modora és szóhasználata. A füvön játszó gyerek úgy tizenkét szabványévesnek látszott, de a látszat könnyen megtévesztő lehet egy gholánál, aki még nem ébredt tudatára eredeti emlékeinek.

A gyerek ezt a pillanatot használta ki, hogy felpillantson a feje fölött figyelőkre. Izmos teste volt, tekintete pedig erőteljes intenzitással csillogott ki bozontos haja alól. A sárga koratavaszi napfény rövid árnyékot vetett a lába elé. A bőre sötétre barnult, de testének egy apró mozdulatára lehámozva a fényképet kezeslábasa elcsúszott, és vörös foltok jelentek meg a testen bal vállán halvány színű bőr vált láthatóvá.

Frank Herbert — Ezek a gholák nemcsak költségesek, de rendkívül veszedelmesek is a számunkra — mondta Schwangyu.

vörös foltok jelentek meg a testen, lehámozva a fényképet

Hangja vörös foltok jelentek meg a testen és érzelemmentes volt, de ettől csak még erőteljesebb lett. Egy Oktató Tisztelendő Anya hangja volt, aki tanítványához szól, és hangsúlyosan nyilvánvalóvá tette Lucilla számára, hogy Schwangyu egyike volt azoknak, akik ellenezték a gholaprojektet. Taraza előzőleg figyelmeztette: — Meg fog próbálni meggyőzni. Schwangyu alacsony teremtés volt, a Nővérek bonyolult ügyeinek intézése rányomta a kor bélyegét. Lucilla a küldetés-oktatás alapján tudta, hogy Schwangyu hagyományos fekete köpenye ösztövér testet rejt, melyet az öltöztető növendékeken és a számára kitenyésztett férfiakon kívül aligha látott más.

Anne Frank naplója

Schwangyu szája széles volt, alsó ajkát összehúzták a ráncok, az álla hegyesen meredt előre. Hajlamos volt hirtelen, kurta megnyilatkozásokra, melyet a beavatatlanok gyakran dühnek értelmeztek.

Mi a helyzet a korral járó betegségekkel? Mellrák, demencia, prosztata, csontritkulás (biologika)

A Gammu Erősség parancsnoka még a többi Tisztelendő Anyához képest is zárkózott volt. Lucilla megint csak azt kívánta, bár többet tudna a ghola-projekt egészéről. Pedig Taraza épp elég világosan meghúzta a választóvonalat: — Schwangyuban nem lehet megbízni, ha a ghola biztonságáról van szó. Schwangyu modorához hasonulva Lucilla a szinte teljesen érzelemmentes várakozás csendes attitűdjét vette fel.

A viselkedése azt mondta: " Talán fiatalabb vagyok nálad, Schwangyu, de én is teljesértékű Tisztelendő Anya vagyok ". Érezte magán Schwangyu pillantását. Dűne eretnekei Schwangyu látott már holoképeket erről a Lucilláról, de az előtte álló hús-vér nő nyugtalanítóbb jelenség volt. Kétségtelenül kiválóan képzett Bevéső. Semmiféle lencsével nem korrigált telikék szeme olyan átható pillantást kölcsönzött Lucillának, ami jól illett ovális arcához. Ha fekete aba-köpenyének csuklyáját hátravetette, ahogy most is, kilátszott barna haja, ami szoros hajcsattal volt összefogva, de hátul szabadon hullt a hátára.

Még a legmerevebb anyagú köpeny sem tudta teljesen elfedni Lucilla telt melleit. Olyan genetikus vonalról származott, amely híres volt jó anyai természetéről, és Lucilla már három gyermeket szült a Nővéreknek, kettőt ugyanattól a férfitól. Igen — pszoriázis kezelésének módjai barnahajú, nagymellű, anyás szépség. Eszerint Taraza figyelmeztetett, hogy vigyázz velem.

Különös, gondolta Lucilla, hogy mindig az "eretnekség" szó jut az eszébe, ha Schwangyura gondol. Hát létezhet eretnekség vörös foltok jelentek meg a testen Tisztelendő Anyák között? A szó vallásos felhangjai teljesen oda nem illőnek tűntek a Bene Gesserit összefüggésében. Hogyan lehetnének eretnek megmozdulások azok között, akik alapvetően manipulatívan állnak hozzá mindenféle vallási dologhoz? Lucilla a gholára irányította figyelmét, aki éppen ebben a pillanatban cigánykerekezte körbe az udvart, aztán újra megállt, hogy szemügyre vegye a két nézőt a mellvéden.

Az öreges hang sem tudta teljesen leplezni a benne lappangó erőszakos haragot. Lucilla Schwangyura nézett. Erre nem a másvéleményűség volt a megfelelő szó. Az ellenzékiség sem fedte azt, amit a másik nőben érzékelt. Ez valami olyasmi volt, amitől széthullhat az egész Bene Gesserit.

Lázadás Taraza, a Főtisztelendő Anya ellen? A Főtisztelendő Anyák egy uralkodó hatalmával rendelkeztek.

Világos volt, mit akar ezzel mondani. A Szétszóródás népe visszatér, és az Elveszettek közt vannak olyanok, akiknek a szándékai fenyegetik a Nővéreket. Mennyire úgy hangzik ez, mint a "Tisztelendő Anya". Lucilla megpróbálkozott egy felfedező célú kirohanással: — Tehát úgy véled, hogy most inkább a Szétszóródás Tisztelet Matrónáira kéne koncentrálnunk?

Ők nem rendelkeznek a mi hatalmunkkal. Nem látszanak túl józannak.

NNCL1241-4C0v1.1. Joachim Peiper

És nem uralkodnak a melanzson! Épp ezt akarják tőlünk, a fűszer-tudásunkat. Nem akart engedni a hiányos bizonyítékoknak.

A ghola-projekt kétségtelenül a Nővérek régi vörös foltok jelentek meg a testen tapintott. A lehetőség, ha mégoly távoli is, hogy újabb Kwisatz Haderachot hozhatnak létre, dühödt félelemmel borzongatta meg őket. Babrálni a Zsarnok féreg-maradványaival! Ez a rendkívül veszélyes volt.

Lucilla megint a ghola-gyermekre nézett. A fiú most hátat fordított a mellvédnek és a két Tisztelendő Anyának, de volt valami a testtartásában, ami mutatta, hogy tudja, miről beszélnek, és most az ő válaszát várja. Némi halovány 10 Dűne eretnekei öngúnyt csempészett a hangjába, amiről tudta, hogy Schwangyu meg fogja hallani és félre fogja érteni.

Kapualj Egy hangot hallott? Egy hang szólította? Felült az ágyban. A hold besütött, átvilágította a szobát. Az ajtó nyitva.

A nemzés és az ezzel kapcsolatos szükségszerűségek irányítása mindig terápiás kenőcs pikkelysömörre otthon specialitása volt a Bene gesseritnek. Használd a szerelmet, de kerüld el, Schwangyu most nyilván erre gondol. A Nővérek elemzői jól ismerték a szerelem gyökereit.

vörös foltok jelentek meg a testen, lehámozva a fényképet

Már a fejlődésük korai szakaszában megvizsgálták, de sosem merték kinevelni azokban, akik a hatásuk alatt álltak. Tűrd el a szerelmet, de védekezz ellene, ez volt a szabály.

Nyarak Olgával 1 ban megszülettem, innentől az idő az enyém, vagy az enyém is de mégis inkább csak az enyém, hiszen a saját emlékeimen senki mással nem kell osztoznom, bármennyire is szeretném néha ; emlékszem a illatokra, a fényekre, a tárgyakra, hallom, hogyan szólt a rádió, hogyan zakatolt a vonat, érzem a szagot, ahogy dízelfüstöt ereget az autóbusz, és érzem, milyen volt a motorcsónakban apám ölében ülni, miközben ár ellen vágtunk át Zebegény felé. Ez az idő már a saját tulajdonom, a csak nekem tartogatott távlat, lehámozva a fényképet camera obscura, amelyben önmagam állíthatom be főalaknak a táj kifeszített perspektívavonalainak metszéspontjában, vagy épp — és sokkal inkább — valahol a bal szélen az előtérbe, egy félprofilban üldögélő, látszólag nemtörődöm alakként, aki mégis és szükségképpen maga az elbeszélő, a tanú, mint egy Brueghel-kép pocakos parasztja, aki Ikarosz zuhanása közben szalonnázik, a hitelesítő pecsét, az idő borostyánjába zárt nagyfejű, potrohos bogár. És a zenékre is emlékszem.

Tudd, hogy ott van az ember genetikus felépítésének alapjában, egyfajta védőháló, mely a faj folytonosságát biztosítja. Használtad, amikor kellett, bizonyos kiválasztott egyénekbe néha egy másik Nővérbe bevésted a Nővérek céljai kedvéért, tudván, hogy az illetőben ezután olyan erős kötelékek keletkeznek, melyek nem azonnal elérhetők a közönséges tudat számára.

Mások is észrevehetik az ilyen kötelékeket, és kihasználhatják ennek következményeit, maguk a megkötöttek azonban tudattalan muzsikára táncolnak. Ezt értse Schwangyu úgy, ahogy akarja. Most megtudja az egész Duncan Idaho gholadolgot? Lucilla elrejtette riadalmát. A Zsarnok által megjövendölt homoklovas végül felbukkant!

Schawngyu a vörös foltok jelentek meg a testen játszó gyerek felé biccentett. Gondolod, hogy a gholájuk képes lesz hatni a lányra, aki irányítja a férgeket? Lucilla meggörbített háttal nyújtózkodott. Taraza akkor figyelmeztette: — Ahol Schwangyu benne van a dologban, ott különleges óvatossággal, de gyorsan kell cselekedned. Nagyon szűk kis időrésünk van, ahol sikerrel járhatunk. Miben kell sikerrel járnunk? Oldalra pillantott, Schwangyura.

vörös foltok jelentek meg a testen, lehámozva a fényképet

Hogyan tudtak átjutni a védelmen? Talán meg tudja előzni a katasztrófát — A hangja arról árulkodott, hogy ebben ő maga sem hisz. Taraza Főtisztelendő Anya azt mondotta volt: — Te vagy a Bevéső. Mikor a Gammura érkezel, fel fogod ismerni a minta egy részét.

De a feladatodhoz nincs szükség az egész ismeretére. A kudarc nyílt beismerése ennél sokkalta fontosabb volt. A Nővérek nem fedhették fel esendőségüket. De az a lehámozva a fényképet, hogy egy Bevésőt korán hívtaklétfontosságú volt.

Taraza tudta, hogy a Bevéső ezt észreveszi, és felismeri a minta egy részét. A belső viták kényességére rávilágít az a tény, hogy Schwangyut nevezték ki az itteni, gammui Erősség vezetőjéül. Azok, akik szembeszálltak Tarazával, nem hajlandók az oldalvonalon ülni. Schwangyu megfordult, és egyenesen Lucillára nézett. Elég hangzott már el. Eleget hallottak és szűrtek meg a Bene Gesserit tudatosságban nevelt elmék. A Káptalanház nagyon gondosan lehámozva a fényképet ki ezt a Lucillát.

Lucilla érzékelte az idősebb nő vizsgálódását, de nem engedte ezt a érintést hozzáférni ahhoz a legbelsőbb célérzethez, amelyre minden Tisztelendő Anya támaszkodott a nehézségek idején. Lucilla megfordult, és lágyan elmosolyodott, miközben a szemközti háztetőre pillantott.

Egy nehézlézeres egyenruhás férfi tűnt fel ott, egyszer a Tisztelendő Anyákra pillantott, aztán le a gyerekre.

Azt mondja, hogy csak a Bashar tisztiszolgája, de valójában nem így van. Ezt még egy vak vagy vörös foltok jelentek meg a testen hülye sem hinné el.

vörös foltok jelentek meg a testen, lehámozva a fényképet

Lucilla szemügyre vette a férfit.